Kunstnerdalen i Buskerud

Det er mange flotte perler å besøke i Norge, og sommeren er spesielt fin å benytte til turer langs fjell og fjord. For det som ønsker litt av begge deler uten å begi seg over fjellet kan man for eksempel ta båt med Telemarkskanalen fra Skien og innover til Dalen brygge. Langs veien er det mange flotte steder å besøke.

Et annet alternativ ligger lenger nordvest, i tidligere Buskerud fylke. Området er spesielt fint å besøke om sommeren, da været er på sitt beste.

Kunstnerdalen i Buskerud

Området i Sigdal og Eggedal er kjent som “kunstnerdalen”. I reiselivsbransjen omtales også Blaafarveverket i Modum som del av kunstnerdalen. Kunstnerdalen har fått navnet sitt fordi mange norske kunstnere har malt herfra. Enkelte kunstnere, som Christian Skredsvig og Theodor Kittelsen, slo seg også ned i området.

Christian Skredsvig kjøpte småbruket “Hagan” i Eggedal og bodde der mellom 1894-1924. I denne perioden utvidet han huset og gjorde låven om til et atelier. Huset er nå et museum, og er åpent for besøkende.

Theodor Kittelsen bodde i Sigdal på gården Lauvlia mellom 1899-1909. Ønsket om å flytte til området fikk han etter å ha besøkt kunstnervennen sin, Christian Skredsvig. Theodor Kittelsen reiste selv hovedhuset, som nå er gjort om til museum.

Malerier fra Kunstnerdalen

Christian Skredsvig brukte den idylliske utsikten fra Hagan og sin og områder i Eggedal som motiv i flere malerier som “Utsikten fra Hagan, Eggedal” (1899), “Åsjuvet” (1894) og “Jupsjøen” (1904).

Andre kjente malere, som Munch, Tideman og Gude, hentet også inspirasjon fra Eggedal.

Blaafarveverket i Modum

Blaafarveverket ble opprettet som en gruve i Åmot i Modum kommune. Her ble koboltmalm utvunnet og brukt til fremstilling av koboltblått (blåfarge). I dag er gruven et museum og kunstgalleri.

Andre attraksjoner i Kunstnerdalen

Krøderbanen og Eggedal mølle. Og for et lite tips om sted å bo, så kan Borgerstuen anbefales.